Eén onderwijsorganisatie in beeld als fundamentalistisch islamitisch

Foto: Flickr / FaceMePLS

Zaanstad heeft al langere tijd één onderwijsorganisatie in beeld met een fundamentalistische islamitische geloofsopvatting, na een waarschuwing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in 2018. De gemeente is met deze organisatie in gesprek en er zijn vooralsnog geen strafbare of problematische gedragingen waargenomen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad.

De niet bij naam genoemde organisatie is dezelfde die Nieuwsuur en NRC Handelsblad vonden in hun onderzoek naar salafistische moskeescholen in Nederland. Van de gedragingen die de journalisten aantroffen – zoals kinderen aanleren dat niet-gelovigen ‘tovenaars’ zijn die de doodstraf verdienen – is echter in Zaanstad niets gebleken. Er zijn geen signalen dat kinderen geconfronteerd worden met anti-inclusief of antidemocratisch lesmateriaal of met lessen die de rechtstaat ondermijnen. De ontwikkelingen op dit gebied worden nadrukkelijk gevolgd, aldus Jan Hamming. Zodra er sprake is van ‘ontoelaatbare preken, haat zaaien of andere antidemocratische signalen wordt waar nodig direct ingegrepen’. De organisatie zelf ontkent overigens het salafistische gedachtegoed aan te hangen.

Drie manieren van aanpak

De gemeente volgt het landelijke zogenoemde driesporenbeleid, dat uitgaat van een brede aanpak gericht op problematisch gedrag en de lokale sociale stabiliteit. Hierbij wordt uitgegaan van interactie en dialoog, aanspreken en confronteren en verstoren en handhaven. Vooral wanneer het gaat over zaken die betrekking hebben op de uitoefening van grondwettelijke vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging zijn is interactie en dialoog van groot belang, aldus Hamming. ‘Een actieve dialoog met lokale gemeenschappen zorgt ook voor diversiteit in de geluiden en voor tegengeluid tegen problematische gedragingen. Dit eerste spoor wordt actief ingezet.’ Bij incidenten of sterke vermoedens en signalen van problematische gedragingen wordt get tweede spoor gevolgd: aanspreken en confronteren. In veel gevallen is dan wordt meteen overgestapt op spoor drie: verstoren en handhaven via zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke ingrepen.

De NCTV beschrijft het salafisme als een verzamelnaam voor fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Het salafisme staat voor een terugkeer naar de zuivere islam zoals die in de tijd van de profeet Mohammed en door de vier kaliefen in de eerste eeuwen daarna is beleden. Aanhangers van het salafisme hanteren een letterlijke interpretatie van de koran. De stroming is niet representatief voor moslims in het algemeen. De meeste moslims keren zich af van de fundamentalistische beweging.

Reacties