PvdA wil grotere inzet om te komen tot inclusieve gemeente

Foto: NeedPix.com

De PvdA wil dat Zaanstad zich aansluit bij het manifest Iedereen doet mee zodat het ook voor de bijna 20 procent van de bevolking met een vanzelfsprekendheid kan worden om musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden te bezoeken. Die blinken nog altijd niet uit in toegankelijkheid, terwijl ook Zaanstad het VN-verdrag Handicap onderschrijft. Van de 355 Nederlandse gemeenten hebben er nog maar 28 (zeven procent) hun handtekening gezet onder het manifest dat een concretere invulling van een nogal vrijblijvende intentieverklaring eist.

Het manifest is ontwikkeld door 25 zogenoemde koplopergemeenten en de basis is dat iedereen zich bewust moet worden van de hindernissen die in het dagelijkse leven op worden geworpen voor de medemens met een beperking. De ondertekenaars wisselen ervaringen uit over de successen die zij daarmee boeken en ook over de fiasco’s, zodat er optimaal van alle opgedane ervaringen gebruik kan worden gemaakt. Zaanstad heeft de ambitie een inclusieve gemeente te zijn, toegankeljk voor alle inwoners en bezoekers en daarom sluiten de ambities volgens de PvdA goed aan bij Iedereen doet mee. Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink sprak in september zijn eerste ‘troonrede’ uit en benoemde daarin drie speerpunten: een inclusieve start (meer reguliere basisscholen en speeltuinen geschikt voor kinderen met een beperking), inclusieve werkplekken (jongeren met een beperking moeten net zo veel kans maken op een baan of stageplek als alle andere leeftijdgenoten) en een inclusieve publieke omroep (meer mensen met een beperking te zien op de buis). Aan dat laaste kan Zaanstad niet zoveel doen, maar er kan wel gehamerd worden op de eerste twee punten.

Via schriftelijke vragen van steunfractielid Melle Has wil de PvdA aan de weet komen of het college ervoor voelt om zich bij het manifest aan te sluiten en wat de overwegingen zijn geweest om dat tot nu toe niet te doen. Has vraagt ook wat de gemeente nu al – buiten het manifest om – doet om te leren van ervaringen van andere gemeenten met het bevorderen van een inclusieve stad. 

 

Reacties