D66 wil praten over invoering milieuzone in centrum Zaandam

Foto: Flickr / Karl-Ludwig Poggemann

D66 ziet in het kabinetsbesluit om de regels voor milieuzones in Nederlandse steden te harmoniseren een mooie aanleiding om in de raad van gedachten te wisselen over het instellen van zo’n zone in het centrum van Zaandam. In een milieuzone zijn bepaalde vervuilende voertuigen niet langer welkom.

Iedere stad hanteert tot nu toe eigen criteria voor deze zones, waardoor versnippering, onduidelijkheid en rechtsongelijkheid dreigde. Daar komt vanaf volgend jaar een einde aan. Bestuurders van met name oudere diesels weten dan landelijk waar ze aan toe zijn ‘en zo bevordert de maatregel het verjongen van het wagenpark en de afname van fijnstof in de binnensteden,’ aldus de fractie in een agenda-initiatief. Tussen 2020 en 2025 worden de regels vervolgens automatisch aangescherpt, waarna in 2025 gekozen kan worden voor een Zero Emissie zone binnen een bestaande milieuzone.

De milieuzone zoals D66 die voor zich ziet.

Bevoorrading winkels

Den Haag komt tegelijk met stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van zero emissie voertuigen voor de bevoorrading van winkels in het centrum, waar Zaanstad zich al eerder een voorstander van toonde. ‘De Zaanse lucht is relatief vuil en hoewel veel van de verontreiniging van buiten komt (havengebied, snelwegen) kan een milieuzone bijdragen aan de luchtkwaliteit. Naast het directe effect zal er ook een indirect signaal van uitgaan voor de opschoning van het wagenpark,’ aldus raadslid Flip Hoedemaeker. D66 stelt de raad voor om op korte termijn na te denken over de invoering van een milieuzone, om te beginnen voor het centrum van Zaandam.

Gespreksonderwerpen

Er moet dan een flink aantal zaken geregeld worden, zoals de omvang van de milieuzone, de categorie (er komt een keuze tussen een strenge en minder strenge zone) en de ingangsdatum. Ook moet nagedacht worden over het openbaar vervoer dat de zone doorkruist. De fractie wil van de collega’s horen hoe die tegen milieuzones aankijken, om welk gebied het in Zaandam zou moeten gaan, welk regime de voorkeur heeft en welke ingangsdatum haalbaar en gewenst is. Handhaving en een eventuele latere uitbreiding naar andere delen van de gemeente moeten eveneens aan de orde komen.

Reacties