Vergunning voor elf starterswoningen in Assendelft

Foto: Google Street View

Het college heeft de vergunning verleend voor de bouw van elf startersappartementen aan de Dorpsstraat 174 en 176 in Assendelft. Daarvoor is de woning met huisnummer 176 al gesloopt.

Op het onbebouwde, verharde terrein heeft tot vijftien jaar geleden een woning gestaan en sindsdien is het gebruikt als opslag van motorvoertuigen en als parkeerterrein. Het inmiddels verdwenen huis uit 1930 was in slechte staat. De eigenaar/ontwikkelaar van de appartementen heeft aangegeven dat deze rechtstreeks worden verkocht en dat plaatselijke starters al veel interesse hebben getoond. Er waren al eerder bouwplannen voor de braakliggende kavel, maar die kwamen nooit van de grond.

Bezwaartermijn

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het goedgekeurde bouwplan hebben zes weken de tijd om een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Die termijn sluit op 18 september. Het besluit ligt deze zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis in Zaandam.

'

Reacties

article
36975
Elf koopwoningen voor starters erbij in Assendelft
Het college heeft de vergunning verleend voor de bouw van elf startersappartementen aan de Dorpsstraat
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/36975/vergunning-voor-elf-starterswoningen-in-assendelft/
2019-08-08T07:34:27+01:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/08/08072647/Screenshot_20190808_072405.png
Actueel