Na de zomervakantie geen mollengang meer op De Weer

Foto: Google Street View

De verkeersonveiligheid op De Weer in Poelenburg wordt vooral veroorzaakt door asociaal verkeersgedrag en daarom komt er na de aanpassing van de straat waarbij de gehate ‘mollengang’ verdwijnt een gedragscampagne om bestuurders manieren in het verkeer te leren. De werkzaamheden aan de weg worden om de scholen te ontzien uitgevoerd in de zomervakantie.

Onderzoek heeft uitgewezen de middengeleider op De Weer maar in beperkte mate bijdraagt aan snelheidsvermindering maar wel hinderlijk lawaaiig is voor bewoners. Het gedeelte van De Weer tussen de Twiskeweg en de Zuidervaart waaraan vijf scholen staan moet verkeersveiliger worden, zo vond de gemeenteraad en daar komt het college nu aan tegemoet. De mollengang wordt vervangen door glad asfalt en tegelijkertijd worden er aanpassingen uitgevoerd aan de schoolzone en de voetgangersoversteekplaatsen. De bomenrij langs het Darwinpark wordt gespaard.

Middeneilanden

Er komen middeneilanden bij de voetgangersoversteekplaatsen, verbeterde ‘attentieverhogende maatregelen’ in de schoolzone en een uitbreiding van die zone. Naast deze werkzaamheden aan De Weer worden er ook verbeteringen uitgevoerd aan de kruising Ds M.L. Kingweg – Zuiderven – Pieter Jelles Troelstralaan. Verwacht wordt dat door deze aanpassingen de overlast van het geluid wordt weggenomen en gehoopt wordt dat de ingrepen een positief effect hebben op de verkeersveiligheid en de beleving van die veiligheid.

Het college merkt echter ook op dat een weginrichting maar een beperkte invloed heeft op huftergedrag. De politie pleegt al extra inzet in de wijk en houdt verscherpt verkeerstoezicht. Als alle aanpassingen klaar zijn wordt in samenwerking met de scholen en Veilig Verkeer Nederland ingezet op gedragscampagnes in combinatie met handhaving.

'

Reacties

article
33409
Zomervakantie scholen benut om De Weer aan te passen
De verkeersonveiligheid op De Weer in Poelenburg wordt vooral veroorzaakt door asociaal verkeersgedrag en daarom
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/33409/na-de-zomervakantie-geen-mollengang-meer-op-de-weer/
2019-05-15T13:39:21+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/05/15133807/weer.png
Actueel