Denk wil borden tegen haat, racisme en discriminatie neerzetten

Foto: Pixabay

Denk wil in navolging van initiatieven elders ook in Zaanstad borden neerzetten die inwoners erop wijzen dat discrimineren niet mag. De fractie ziet overal in Zaanstad discriminatie en heeft een serie moties ingediend om daar een einde aan te maken.

Anti-haat-, anti-discriminatie- en anti-racismeborden kunnen er volgens Denk toe bijdragen dat deze hardnekkige verschijnselen bestreden worden. Ze staan onder meer in IJmuiden en Amsterdam en ook een voorbeeld in Schotland wordt door Denk aangehaald. Het aanpakken van discriminatie mag volgens de fractie niet bij woorden blijven, maar moet worden vertaald naar concrete cijfers en acties.

Denk komt tijdens de begrotingsbehandeling onder meer met moties voor het bestrijden van discriminatie bij woningtoewijzing (‘Zelfs bij het verkrijgen van een essentieel recht als onderdak worden mensen achtergesteld vanwege afkomst, religie, geaardheid of andere niet ter zake doende kenmerken’) en op de arbeidsmarkt in het algemeen (‘Tot op heden komen inwoners, jong en oud nog steeds niet aan het werk vanwege hun naam, kleur, geslacht, sexuele geaardheid en religie’) en bij de gemeente in het bijzonder (een pleidooi voor het instellen van quota ‘om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke organisatie in alle geledingen en functieschalen een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van Zaanstad’).

Jaarlijkse burgerschapsconferentie

Bij aanbestedingen zou gelet moeten worden op de prestaties van de uitgekozen bedrijven op het gebied van inclusiviteit, Denk ziet graag een jaarlijkse burgerschapsconferentie met ‘een kennisuitwisseling tussen Zaanse jongeren, onderwijsinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere relevante partijen’ en wil in het algemeen op alle vlakken veronderstelde discriminatie en racisme aanpakken.

Die onderwerpen komen volgens de fractie sowieso te weinig aan de orde in de gemeenteraad, blijken geen hoofdstuk in de begroting waard te zijn en dan ontbreekt er nog een duidelijke overzicht van de meldingen die bij het Bureau Discriminatiezaken en bij de politie binnenkomen. Denk wil daarom het onderwerp ‘racisme en discriminatie’ veel vaker op de agenda zien, wil het als een aparte activiteit in de begroting opgenomen zien en wil dat het college jaarlijks met de politie en Bureau Discriminatiezaken om tafel gaat om de geregistreerde incidenten te bespreken en maatregelen uit te werken.

'

Reacties

article
23401
Discriminatie en racisme worden volgens Denk onvoldoende aan de kaak gesteld
Denk wil in navolging van initiatieven elders ook in Zaanstad borden neerzetten die inwoners erop
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/23401/denk-wil-borden-haat-racisme-en-discriminatie-neerzetten/
2018-11-07T12:33:30+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/11/07123230/mensen.png
Actueel