Open stadhuisbalies voor mogelijk emotionele gesprekken zinnen SP niet

Foto: Flickr

De open balies in de hal van het stadhuis waar inwoners met de gemeente en het UWV gevoelige zaken als bijstand en WW moeten bespreken zijn volgens de SP geen succes. De partij vreest voor de privacy van de betrokkenen en zelfs voor vernederende situaties als in het openbaar geldzaken moeten worden aangekaart.

Mensen met een hulpvraag moeten zich in Zaanstad eerst melden aan de open balie van de receptie bij de ingang van het stadhuis en worden dan doorverwezen naar opnieuw een open balie voor de bespreking van de kwestie. Dat kan strijdig zijn met de aangescherpte privacyregels in de AVG, aldus de SP. Daarnaast komen in gesprekken over bijstand mogelijk emoties oproepende zaken aan de orde onder het toeziend oog van alle aanwezigen.

Beslotenheid

De SP vraagt het college daarom in een motie om te onderzoeken of deze werkwijze voldoet aan de wetgeving van de AVG en om ervoor te zorgen dat er geen gevoelige onderwerpen meer behoeven te worden besproken aan open balies, maar dat dit in beslotenheid kan gebeuren.

Reacties