Geen aanvullende maatregelen tegen vuurwerkoverlast deze jaarwisseling

Foto: Pexels

Er komen dit jaar geen aanvullende maatregelen om vuurwerkoverlast te beperken. Het college is tevreden met de manier waarop de vorige ‘relatief rustige’ jaarwisseling is verlopen.

De vuurwerkvrije zones waarmee in 2015/16 geëxperimenteerd werd bleken acteraf niet wezenlijk te hebben bijgedragen aan het bestrijden van vuurwerkoverlast omdat ze zich tot een relatief korte periode en een klein gebied beperkten, terwijl de overlast zich gedurende een langere tijd en op meer plekken voordoet. De meeste vuurwerkoverlast wordt ervaren in de aanloop naar de jaarwisseling.

‘Geen interesse verzorgingshuizen, dierenopvang en kinderboerderijen’

Tussen 31 december 2015 18:00 uur en 1 januari 2016 02:00 uur werden geen boetes voor het afsteken van vuurwerk binnen de vuurwerkvrije zones uitgeschreven en ook is geconcludeerd dat er niet meer overtreders op heterdaad in de kraag werden gevat. Verzorgingshuizen, dierenopvangcentra en kinderboerderijen bleken bovendien geen belangstelling te hebben voor vuurwerkvrije zones, aldus het college in een brief aan de raad. Het experiment krijgt daarom ook de komende jaarwisseling geen vervolg.

Vuurwerkverkoop

Als volgend jaar de beleidsnota consumentenvuurwerk 2009 geactualiseerd wordt, zal wel gekeken naar de mogelijkheid om iedere drie jaar vuurwerkverkoopvergunningen te verlenen en daarbij de wet Bibob toe te passen. Dat maakt het mogelijk om de persoonlijke en financiële integriteit van de aanvrager en zijn zakelijke contacten te toetsen op basis van politionele, justitiële en belastinggegevens en moet voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert.

Het college wil de officier van justitie voor het derde jaar op rij vragen om de Boa’s van Zaanstad tijdelijk de bevoegdheid te geven om vuurwerkovertreders van twaalf tot achttien jaar door te verwijzen naar Halt. Eerder gebeurde dat ook al, voor de maand december en de eerste week van januari.

Afvalbakken en containers dicht

In de week voor de jaarwisseling worden alle hondenpoepbakken en de grotere afvalbakken van 120 liter bij winkelcentra afgesloten om containerbranden te voorkomen. Tegelijkertijd wordt extra aandacht besteed aan het weghalen van vuil rondom prullenbakken en afvalcontainers.

Op 12 december wordt de start van de vuurwerkwerkcampagne afgetrapt met leerlingen van de groepen 8 uit de Zaanstreek. Van alle basisscholen worden twee leerlingen en een begeleider uitgenodigd. De afgevaardigde leerlingen krijgen een presentatie over ‘veilig omgaan met vuurwerk en het voorkomen van overlast’ en leren tijdens de bijeenkomst hoe zij de presentatie in hun eigen klas kunnen geven met de materialen die zij meekrijgen.

Oproep illegaal vuurwerk te melden

Inwoners van de gemeente zullen in december worden opgeroepen om vermoedens van opslag en/of de handel in illegaal vuurwerk en verdachte situaties te melden bij de politie.

 

Reacties

article
22013
College tevreden met verloop laatste jaarwisseling: geen extra maatregelen nodig
Er komen dit jaar geen aanvullende maatregelen om vuurwerkoverlast te beperken. Het college is tevreden
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/22013/geen-aanvullende-maatregelen-vuurwerkoverlast-jaarwisseling/
2018-10-11T11:47:49+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/10/11114631/fireworks.jpeg
Actueel