Valkstraat mag hopen op snelle sloop van rijtje krotwoningen

De slooppanden die de buren een doorn in het oog zijn.
Foto: Google Street View

Er zijn vergevorderde plannen om de vervallen wonigen Valkstraat 36 tot en met 42 in Zaandam te slopen en er vervangende nieuwbouw neer te zetten. Dat meldt Dagblad Zaanstreek naar aanleiding van een hoorzitting van de bezwaarcommisie.

De overburen hadden de gemeente gevraagd om handelend op te treden en de eigenaren te dwingen de woningen te slopen, omdat ze te slecht zijn voor renovatie en langzaam aan het vergaan zijn. Zaanstad weigerde dat, en tegen dat besluit tekenden de buren bezwaar aan.

Ter zitting dook opeens het sloop- en herbouwplan op. Projectontwikkelaars zouden al een sloopmelding hebben ingediend en er zou op korte termijn een bouwplan kunnen worden getoetst op haalbaarheid. De bezwaarcommissie spreekt zich binnenkort uit over de weigering van de gemeente om in te grijpen.

Te weinig handvatten

Afgelopen november schreef het college nog aan de gemeenteraad dat er op dit moment te weinig handvatten zijn om pandeigenaren die hun bezit laten verkrotten aan te pakken nog voordat de bouwwerken een veiligheidsrisico worden. In 2016 nam de raad unaniem een motie aan waarin werd gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om eigenaren van panden die ernstig zijn verwaarloosd en lelijk afsteken bij de omgeving aan te schrijven op hun onderhoudsverplichting. De conclusie luidde dat daartoe de Welstandsnota moet worden aangescherpt.

 

 

 

 

Reacties

article
16268
Plannen voor sloop rijtje verkrotte woningen in de Valkstraat in Zaandam
Er zijn vergevorderde plannen om de vervallen wonigen Valkstraat 36 tot en met 42 in
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/16268/valkstraat-mag-hopen-op-snelle-sloop-rijtje-krotwoningen/
2018-06-07T18:21:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/06/07181555/Valkstraat.png
Actueel