Provincie reserveert 750.000 euro voor natuurvriendelijker landbouw

Boerenland geschilderd door de Nederlander Paul Bodifée (1866-1938).
Foto: Wikimedia

Het streven van de provincie is dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in Noord-Holland bijdraagt aan het behoud en de versterking van de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en het water op en rond het bedrijf. Daarvoor is nu 750.000 euro beschikbaar gesteld. Zaanstad telde drie jaar geleden 39 landbouwbedrijven.

Landbouw moet duurzaam te zijn, vindt het provinciebestuur en dat betekent het bewust (her-)gebruiken van grondstoffen en energie. Landbouw komt voor in vele schakeringen en de omstandigheden verschillen per gebied en per bedrijf. Haarlem vindt dat elke boer moet kunnen bijdragen vanuit de kracht van zijn of haar eigen bedrijf.

Het budget is beschikbaar voor onderwerpen die de Natuur- en Milieufederatie aandroeg en gaat uit van vier pijlers: kennis, netwerk, keteninnovatie en gebiedstrajecten. Bij kennis gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van praktijkgerichte cursussen voor boeren en een verandering van het aanbod van het agrarisch onderwijs.

Netwerken, verdienmodellen en natuurinclusief

Bij de tweede pijler om het versterken van kleinere netwerken binnen de bestaande en de ontwikkeling van nieuwe structuren. Bij keteninnovatie moet onder meer worden gedacht aan het zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Bij de laatste pijler gaat het erom de denkwijze achter natuurinclusieve landbouw – het streven om de voedselproductie minder belastend en omgevingsvriendelijker te maken – toe te passen op gebieden waar natuurdoelen voorop staan.

De Zaanstreek

De belangrijkste landbouwtak in de Zaanstreek is van oudsher de (melk)veehouderij en daarnaast worden op een kleinere schaal akkerbouw en tuinbouw bedreven. In de gebieden met een hoge natuurwaarde, zoals het Reefgebied in Westzaan, het Guisveld en het Westzijderveld wordt nu geboerd op basis van beheersvergoeding. De rijke weidevogelstand en hier en daar bijzondere vegetatie maken dat dit anders economisch onhaalbaar zou zijn.

Er wordt om deze gebieden in stand te houden niet gewerkt met moderne landbouwmethoden. Een boer is daar dus zwaar in het nadeel ten opzichte van collega’s met ‘normale’ weilanden en akkers en daarom is door het Rijk een stelsel van vergoedingen ontworpen om dat nadeel te compenseren. Dat beleid stond mede door de crisis onder druk, maar krijgt nu weer steun in de rug door de koers – en het geld – van de provincie.

Polder Westzaan

In de polder Westzaan wordt momenteel gtootschalig onderzoek gedaan naar de gevolgen die verbrakking van het gebied voor de boeren, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit zal hebben.

Reacties

article
15406
Provincie zet 750.000 euro weg voor de versterking van duurzame landbouw
Het streven van de provincie is dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in Noord-Holland bijdraagt
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/15406/provincie-reserveert-750-000-euro-natuurvriendelijker-landbouw/
2018-05-20T09:19:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/05/20091525/Boerenland.jpg
Actueel