POV, Denk en PVV ondertekenen Regenboog Stembusakkoord niet

Foto: Wikipedia

De POV, PVV en Denk zijn de enige partijen van de zestien die op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen die het Regenboog Stembusakkoord niet ondertekenen.

De Partij voor Ouderen en Veiligheid ziet af van de ondertekening van het akkoord omdat het ‘vol met algemeenheden staat’ en omdat ze van mening is dat theorie en praktijk waar het gaat over lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen twee veschillende grootheden blijken.

Zo bevat het document de intentie dat Zaanstad en haar uitvoeringsorganisaties ‘het goede voorbeeld geven door zich als werkgever in te zetten voor een prettige werkomgeving voor LHBTI’s, door middel van diversiteitsbeleid, gedragsregels, klachtenregeling, vertrouwenspersonen en voorlichting.’

Maar, vraagt de POV zich in een toelichting op de keuze om op 14 maart niet te tekenen af: hoe is dat te rijmen met de uitspraken van een bij de gemeente Zaanstad op de loonlijst staande D66-kandidaat in Amsterdam, die eerder dit jaar onder vuur kwam te liggen wegens een artikel in NRC Handelsblad uit 2010? Daarin zei Yassmine El Ksaihi dat homoseksualiteit ‘een zonde’ is in de Islam.

Nuancering

Uitspraken als deze komen de veiligheid op de werkvloer absoluut niet ten goede,’ aldus de POV. El Ksaihi, nummer 7 op de kandidatenlijst van D66 in de hoofdstad, deed haar uitspraak als voorzitter van de Poldermoskee. Nadat de commotie losbarstte nuanceerde ze die echter en schreef dat ze zich wel degelijk inzet voor homorechten. ‘Bij dat artikel staat een kop waar ik toen al van schrok en nu nog steeds enorm van baal. Een kop (‘Homoseksualiteit kan mij geen bal schelen, maar het is een zonde’- red.) waar ik mij niet in kan vinden.’

El Ksaihi zit sinds afgelopen oktober al voor D66 in de Amsterdamse raad. Daarvoor maakte ze deel uit van de bestuurscommissie Noord.

Wat de ‘algemeenheden’ betreft vindt de POV dat Zaanstad sinds 2015, toen zij een regenbooggemeente werd, ‘niet verder is gekomen dan een regenboogvlag en regenboogzebrapad’. ‘LHBTI’s voelen zich in Zaanstad nog steeds niet veilig genoeg om hand in hand te lopen. Met een document vol ‘intenties’ gaat Zaanstad er niet op vooruit.’

De partij doet ook enkele concrete voorstellen, zoals een verschuiving van een deel van de subsidie voor het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland richting een vergroting van ‘de zichtbaarheid en vindbaarheid van Roze in Blauw van de politie’, een centraal aanspreekpunt voor LHBTI-gerelateerde zaken op het gemeentehuis en meer Roze Loper-certificaten voor verzorgingshuizen.

Denk

Denk Zaanstad tekent het Regenboog Stembusakkoord niet omdat een verwijzing naar discriminatie op basis van afkomst en geloof daarin node gemist wordt. Op de website van de afdeling schrijft lijsttrekker Şebnem Pancar: ‘Denk Zaanstad staat voor een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. In plaats van integratie, is wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk kenmerk dan ook; iedere Zaanstedeling is voor Denk speciaal.’

In het landelijke programma komt gender mondjesmaat aan de orde en richt de bestrijding van discriminatie zich ook met name op afkomst en geloof. Het onderwerp wordt slechts expliciet benoemd in de volgende paragraaf: ‘Migratiegeschiedenis en ons slavernijverleden moeten kerndoelen (in het onderwijs, red.) worden. Kolonialisme, Srebrenica en de politionele acties moeten meer aan bod komen en ook gender moet meer aandacht krijgen in het onderwijs, zowel in het curriculum als door het tegengaan van een te grote feminisering van het onderwijs.

PVV

Waarom de PVV niet tekent is onduidelijk, maar in het Zaanse verkiezingsprogramma komen LHBTI-rechten in elk geval niet aan de orde. Er wordt slechts verwezen naar ‘vrouwen- of homorechten’ onder het kopje ‘Nooit meer AZC’s in de Zaanstreek’. ‘De asielzoekers komen vooral uit islamitische landen en nemen een ideologie, cultuur en denkwijze mee, die niet stroken met onze vrije levensopvatting. Er wordt anders gedacht over met name vrouwen- of homo-rechten. Bovendien zijn asielzoekers vaak ook nog antisemitisch en vertonen ze vaak wangedrag,’ is daar te lezen.

Reacties

article
11255
Dertien partijen ondertekenen in maart het Regenboog Stembusakkoord
De POV, PVV en Denk zijn de enige partijen van de zestien die op 21
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/11255/pov-denk-en-pvv-ondertekenen-regenboog-stembusakkoord/
2018-02-13T10:54:18+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/02/13105348/regenboogvlag.jpg
Actueel