Strengere regels voor politieke optredens van door de gemeente betaalde krachten

Foto: Gemeente Zaanstad

Medewerkers van de gemeente Zaanstad houden zich afzijdig van partijpolitieke campagneactiviteiten en dat geldt ook voor door Zaanstad betaalde ingehuurde arbeidskrachten, in verband met onafhankelijkheid en neutraliteit.’

Dat zijn de nieuwe spelregels van Zaanstad met betrekking tot het verschijnen van door de gemeente betaalde arbeidskrachten in politiek getinte uitingen. De aanleiding voor de maatregel waren vragen van de POV over het optreden van een medewerkster van een sociaal wijkteam – maar geen gemeenteambtenaar, naar nu blijkt – in een video van de PvdA. Daarna kwam nog de politieke rel rond de satirische website PVV-Zaanstad.

Grijs gebied

Volgens burgemeester Jan Hamming was eer dergelijke gang van zaken tot nu toe een grijs gebied, zonder een heldere beleidslijn. De fractievoorzitter van de PvdA vroeg daarom de gemeentesecretaris om advies, die geen formele bezwaren zag gelet op het feit dat het geen ambtenaar van de gemeente betrof en de vrouw in het filmpje vertelde over de inhoud van haar werk zonder een directe relatie te leggen met een politieke partij.

Geen formele bezwaren

‘Omdat er geen formeel bezwaar was, heeft de gemeentesecretaris de verantwoordelijkheid voor het filmpje bij de fractievoorzitter gelaten.’ schrijft Hamming nu aan de raad. Songül Mutluer werd er daarbij wel voor gewaarschuwd dat de video stof kon doen opwaaien – en dat gebeurde dus ook. De fractievoorzitter was de enige en nadrukkelijk aanwezige gesprekspartner en bovendien bleef het logo van de PvdA gedurende de hele video prominent in beeld.

‘Geschrokken en ernstig ontstemd’

Vandaar de nieuwe spelregels, maar Hamming schrijft ook ‘geschrokken en ernstig ontstemd’ te zijn over het e-mailverkeer over deze kwestie. ‘Dit is voor mij aanleiding om de oproep die ik in de afgelopen presidiumvergadering deed in het kader van een veilig politiek klimaat gedurende de campagne (en niet alleen dan!) opnieuw nadrukkelijk en zeer indringend onder uw aandacht te brengen.’

Het presidium van de gemeenteraad is het dagelijks bestuur van de raad, dat zich voornamelijk bezighoudt met de bedrijfsvoering en vragen van huishoudelijke aard. Ook houdt het presidium zich bezig met procedures en het functioneren van de gemeenteraad in algemene zin.

Schone campagne

Afgelopen week riep Hamming in het Zaanstad Beraad de lokale politici ook al op om een ‘schone’ campagne te voeren.

Reacties

article
11211
Burgemeester legt politieke optredens van gemeentemedewerkers aan banden
‘Medewerkers van de gemeente Zaanstad houden zich afzijdig van partijpolitieke campagneactiviteiten en dat geldt ook
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/11211/strengere-regels-politieke-optredens-gemeente-betaalde-krachten/
2018-02-11T11:27:25+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2017/11/03084027/22046468_1652830254735867_3875880081123613775_n.jpg
Actueel