Versnelde verduurzaming Tata Steel met maatwerk

apr 27 , 9:38 Bedrijvigheid
screenshot 20231010 130055
Het kabinet heeft formeel besloten dat de plannen van Tata Steel om te verduurzamen moeten worden uitgevoerd. Dat betekent dat de onderhandelingsgesprekken met Tata voor het maken van een maatwerkafspraak starten.
De staalindustrie is belangrijk voor Nederland maar moet schoner en duurzamer, aldus het kabinet. Tata Steel moet aanzienlijk bijdragen aan een gezondere leefomgeving en minder broeikasgassen uitstoten. Om daarvoor te zorgen heeft de Nederlandse tak eind vorig jaar aangepaste plannen voor het verduurzamen en schoner maken van de staalfabriek in IJmuiden ingediend. In maart kondigde het kabinet aan te onderzoeken of het haalbaar is om gesprekken met Tata te starten op basis van het voorstel van de staalgigant, waarbij sommige maatregelen sneller worden uitgevoerd om gezondheidsrisico’s versneld te verminderen.

Kooksgasfabriek 2

De plannen van Tata Steel beschrijven de sluiting van kooksgasfabriek 2 (uiterlijk in 2029) en het vervangen van één van de hoogovens. Daarnaast wil het bedrijf met overkappingen op schroot- en grondstofopslagen de gevolgen van het verwaaien van de grondstoffen fors inperken en geluidsoverlast beperken. Tata Steel wil, na een overgangsfase op aardgas, uiteindelijk (groene) waterstof gaan gebruiken.
Om eerder voor minder overlast voor de leefomgeving te zorgen, zullen sommige maatregelen zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden. Het gaat dan onder andere over het eerder sluiten van de kooksgasfabriek 2 en het eerder realiseren van de overkappingen. Deze optie biedt de meeste voordelen voor snelle verbetering van de leefomgeving van de omwonenden en vermindering van CO2-uitstoot, terwijl de werkgelegenheid en economische en strategische waarde van de staalproductie behouden blijft.

Maatwerkaanpak

Met de maatwerkaanpak worden de grootste industriële uitstoters in Nederland uitgedaagd plannen te maken om sneller fors minder CO2 uit te stoten bovenop het Klimaatakkoord en daarnaast bij te dragen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen en er zo voor zorgen dat bedrijven in Nederland kunnen verduurzamen. De plannen worden door middel van een stapsgewijze aanpak concreet en gedetailleerd uitgewerkt in een juridisch bindende maatwerkafspraak.
[embed][/embed]