Noordzeekanaalgebied één van cruciale knooppunten energie

mrt 13 2023, 11:58 Bedrijvigheid
screenshot 20230313 115216
De provincie heeft knooppunten aangewezen die van regionaal belang zijn voor een nieuwe energie-infrastructuur . Eén daarvan moet het Noordzeekanaalgebied met de IJmond, de Amsterdamse Haven en het zuidelijke gedeelte van Zaanstad gaan bedienen: het industriële hart van de regio.
Een regionaal waterstofdistributienet in het Noordzeekanaalgebied en de aansluiting van Den Helder op het nationale waterstofnetwerk zijn ook voorbeelden waarin investeringen volgens de provincie, de netbeheerders Liander en TenneT en gemeenten cruciaal zijn. Energienetwerken moeten met voorrang worden aangelegd bij energieknooppunten waar veel verschillende maatschappelijke functies ontwikkeld worden. Het zogenoemde provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat wordt eind maart door de provincie aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Overstroomd

Het energiesysteem in Noord-Holland verandert in hoog tempo. Bedrijven en consumenten willen verduurzamen en elektriciteit is steeds vaker de belangrijkste energiebron voor bedrijven en verkeer en vervoer. Ook wordt meer stroom zelf opgewekt. Hierdoor loopt het elektriciteitsnet op veel plekken vol en is op grote schaal uitbreiding nodig. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in waterstof- en warmtenetten. Die kunnen een deel van de energievraag in de toekomst opvangen.
Om de huidige knelpunten op te lossen, worden komende tien jaar verspreid over de hele provincie 55 nieuwe elektriciteitsstations gebouwd en 56 stations uitgebreid. De verwachting is dat de vraag naar elektriciteit ook in de verdere toekomst sterk blijft stijgen (soms wel een verviervoudiging of meer). Overal tegelijkertijd blijven uitbreiden wordt dan onhoudbaar. Essentieel voor het energiesysteem van de toekomst zijn keuzes die gemaakt moeten worden bij de inrichting van de leefomgeving.