Wonen in nieuwbouw betekent soms ook herrie accepteren

mei 12 , 10:02 Actueel
screenshot 20240512 100146
Het college is er huiverig voor om de geluidsnormen voor wegverkeer aan te scherpen, omdat dan bouwplannen in gevaar komen. De Guidelines Development Group van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de 'sterke aanbeveling' gedaan om de geluidniveaus door wegverkeer te reduceren tot onder 53 decibel en in de nacht zelfs tot 45 dB, om negatieve gezondheidseffecten te voorkomen. Zaanstad houdt vast aan de hogere landelijke norm.
'De gevolgen van een beleidswijziging met strengere na te streven geluidsnormen kunnen voor heel Zaanstad ingrijpend zijn. Ook nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zouden dan bijvoorbeeld aan deze nieuwe geluidsnormen moeten voldoen,' waarschuwt het college in haar antwoorden op vragen van de SP over het uitblijven van hogere geluidsschermen bij de Coenbrug. Daar is het geluidsniveau tussen 50 en 60 dB en dat valt binnen de geldende wet- en regelgeving. Verhoogde schermen hebben maar een zeer beperkt effect, bleek uit onderzoek en daarmee is voor het college de kous af.

RIVM-rapport

Weliswaar is 50 tot 60 dB hoger dan de advieswaarden genoemd in het RIVM-rapport Het doel heiligt de middelen
, Maximaal negen adressen op de begane grond en maximaal 106 op de eerste verdieping van de Verzetstraat zouden wel veel baat hebben bij hogere schermen en raadslid Anna de Groot meent dat de voorgenomen sloop van de woningen van Parteon in 2028 geen reden mag zijn om deze bewoners niet meer rust te gunnen. Maar het college stelt dat het geluid ook bij deze woningen lager is dan 65 dB, wat 'betekent dat het toepassen van gevelisolatie aan de Verzetstraat in Oud Koog wettelijk gezien niet nodig is'.

Fijnstof

Volgens het Astmafonds moet tussen een school en een snelweg en tussen woningen en een snelweg minstens 300 meter zitten. Mensen die minder dan die afstand van een snelweg wonen zijn onbeschermd tegen fijnstof. Bij de A8 grenzen een aantal woningen en basisschool De Lindenboom direct aan de weg. Het college wil onderzoek laten doen naar de concentraties fijnstof in deze omgeving, wat volgens De Groot rijkelijk laat is: 'Hadden maatregelen ter bescherming van de gezondheid niet allang genomen moeten worden?' Ook hier baseert het college zich echter op wettelijke grenswaarden die niet overschreden worden.