Rond 400 woningen in nieuwe Verkadewijk in Zaandam

apr 13 2018, 9:19 Actueel
verkade 2
Het gebied tussen de Provincialeweg en de fabriek van Verkade in Zaandam verandert de komende jaren in een woonwijk met circa 400 huizen. De gemeente heeft daarover afspraken gemaakt met het bedrijf.
De gemeenteraad en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Verkade moeten nog wel instemmen met die overeenkomst. Is dat gebeurd, dan kunnen de voorbereidende procedures worden opgestart. De gemeente doet ook een duit in het zakje met geld uit het transformatiefonds, dat is bedoeld voor woningbouwprojecten die vanwege ruimtelijke beperkingen lastig van de grond komen.

Leefomgeving

Met Verkade zijn afspraken gemaakt om de leefomgeving voor de huidige en nieuwe bewoners aantrekkelijk te houden. Die gaan over geur, geluid en verkeer. Zo zijn afspraken gemaakt over:
  • Een nieuwe, hogere schoorsteen door het samenvoegen van schoorstenen;
  • Een afstand van 35 meter tussen de nieuwe Verkadebuurt en het fabrieksterrein;
  • Het plaatsen van geluidschermen aan de woningen ten oosten van het Verkadeterrein.
De bezoekersentree en de toegang voor het vrachtverkeer van Verkade worden verplaatst naar de oostkant van de fabriek, met een directe toegang vanaf de Provincialeweg. Dit betekent minder vrachtwagens op de Westzijde. Op het voorplein op de Westzijde ontstaan kansen om het terrein aantrekkelijker in te richten met meer groen.

Nieuw fiets- en voetpad tussen Provincialeweg en Westzijde

Langs de nieuwe toegangsweg komt een fiets- en voetpad. Dit pad komt vanaf de Provincialeweg via de Reigerstraat uit op de Westzijde. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers.