Rietland Twiske terrugebracht in oorspronkelijke staat

jul 28 2023, 15:47 Actueel
screenshot 20230728 154218
De provincie heeft het herstel van het rietland in Het Twiske afgerond. Het Twiske is naast een recreatiegebied ook een (deels bescchermd) natuurgebied en er komen enkele bijzondere vogels voor, zoals de roerdomp en de bruine kiekendief die afhankelijk zijn van moeras en riet. Door de neerslag van stikstof groeit het moeras snel dicht met bramen, wilgen en berken. Dit heet opslag of verlanding.
De provincie werkt samen met Recreatie Noord-Holland aan het herstel van deze natuur. Op vijf locaties zijn percelen rietland hersteld en teruggebracht in de oorspronkelijk natuurlijke oude staat. De totale oppervlakte van deze gebieden is 8,5 hectare (circa twaalf voetbalvelden) groot. De werkzaamheden vonden plaats tussen december en begin maart, vóór het broedseizoen begon. Het beboste rietveld werd gemaaid zodat het riet daarna weer kan teruggroeien. Sterke rietvelden (zonder bramen, wilgen of berken) zijn niet alleen een mooi gezicht voor recreanten, maar vooral ook onmisbaar als leefomgeving voor moerasvogels. De percelen liggen er nu weer bij zoals bij de aanleg van het recreatiegebied in de jaren 70.