Proef met 'buurtinleverpunt' statiegeld in Pennemes

mrt 09 , 11:45 Actueel
screenshot 20240309 114416
Het inzamelen van flessen en blikjes met statiegeld zit nog niet op het gewenste niveau. De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland doet in samenwerking met Verpact (voorheen het Afvalfonds Verpakkingen) een pilot om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en te testen die kunnen bijdragen aan succes. Onder meer in zorgcentrum Pennemes in Zaandam.
Eén van de richtingen die Verpact en de natuur- en milieuclub kansrijk achten om de inzameling een boost te geven is om lokaal de handen in straten, buurten en dorpen zichtbaar ineen te slaan. Ze zien mogelijkheden om een systeem te ontwikkelen dat burgers op wijkniveau beloont door het statiegeld in te zetten voor maatschappelijke doelen. In de pilot worden in drie buurten gezamenlijke inzamel- en beloningssystemen ontwikkeld en getest. Er zijn locaties gekozen in Alkmaar, Heemstede en dus in de Zaandamse Rosmolenbuurt. Over hoe die er precies uit gaan zien wordt nog gebrainstormd.
Alle opgedane lessen willen de twee organisaties na de pilotfase verder ontwikkelen tot effectieve nieuwe manieren voor inzameling. Er is behoefte aan nieuwe en slimme oplossingen om huishoudens aan te zetten tot het inzamelen en wegbrengen van drankblikjes en kleine flesjes. De ambitie die Nederland hiervoor gesteld heeft is hoog, namelijk 90 procent. De opbrengst is nu 68 procent.
[embed][/embed]