POV wil weten waarom gemeentelijke subsidies nog steeds 'onvindbaar' zijn

jul 02 2018, 17:42 Actueel
portaal
Gemeentelijke subsidies - ze worden vaak als ‘ons belastinggeld' aangeduid. Inwoners van Zaanstad willen graag weten waar dat geld naartoe gaat en daar hebben ze ook recht op, zo besloot de gemeenteraad eind 2016.
Op 10 november dat jaar nam de raad een motie aan waarin het college werd verzocht om de verstrekte subsidies jaarlijks als open data op de gemeentelijke website te publiceren middels een subsidieregister. Maar helaas, op de site komt die zoekterm nog steeds niet voor, constateert de Partij voor Ouderen en Veiligheid nu.
motie
Fractievoorzitter Harrie van der Laan heeft daarover vragen aan het college gesteld en wil weten waarom dat register nog steeds niet voor iedereen op de gemeentelijke website toegankelijk is en waarom de raad nooit heeft vernomen waarom de strekking van de motie uit het zicht is verdwenen.

En wat verder nog?

Gealararmeerd door deze omissie wil de POV ook ‘zo spoedig mogelijk een overzicht’ ontvangen met alle andere nog openstaande en dus nog niet uitgevoerde moties en amendementen.