Optoppen snelle manier om woningen toe te voegen

mei 23 , 10:11 Actueel
screenshot 20240523 095913
Noord-Holland geeft een financiële impuls aan het optoppen van flatgebouwen. Door daar waar dat kan een verdieping bovenop te zetten kunnen extra woningen worden toegevoegd zonder daarvoor grond nodig te hebben. Samen met de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland en corporatiekoepel Aedes is daarvoor een handreiking ontwikkeld.
'Voor de vele mensen die een woning zoeken is het belangrijk om alle kansen om woningen te bouwen te benutten. Optoppen is ook zo’n kans. De provincie Noord-Holland heeft daarom 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor opgetopte woningen die duurzaam worden gebouwd met biobased of secundaire materialen,' laat Gedeputeerde Jelle Beemsterboer weten. Optoppen kan snel, is relatief betaalbaar en past vaak binnen bestaande omgevingsplannen. De inkomsten van de nieuwe woningen kunnen gebruikt worden om het bestaande gebouw te verduurzamen en te verbeteren door bijvoorbeeld het toevoegen van een lift.

Naoorlogse wijken

De grootste kansen voor optoppen liggen in naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan nu het geval is. Bovendien zijn deze panden vaak in eigendom van corporaties die hierdoor hun woningvoorraad kunnen uitbreiden. Door de acht stappen uit de handreiking efficiënt te doorlopen, is het mogelijk om van idee tot oplevering in twee jaar tijd een optopproject te realiseren. Op termijn kan het proces verder worden gestandaardiseerd, waardoor de snelheid nog verder kan toenemen.