Mens en natuur gebaat bij extra geld klimaatadaptatie

okt 19 2022, 15:04 Actueel
screenshot 20221019 150236
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier krijgt van het Rijk bijna vier milhoen euro voor 38 projecten op het gebied van klimaatadeptatie. Zaanstad staat daarbij beslist niet met lege handen.
Het waterschap krijgt geld voor het verbeteren van de groeiplaatsen van bestaande bomen (66.667 euro), de aanleg van geveltuinen, gemeente Zaanstad (26.667), de herinrichting van de Thorbeckeweg (154.821), de herinrichting van de openbare ruimte en de aanleg van een waterverbinding bij de straat Duinkerken in Krommenie (83.333), de aanpak van de Guisweg (133.333), het Hembrugbos (91.000) en voor maatregelen in het kader van MAAK.Midden (41.667 euro).

Cofinanciering

Het Rijk ondersteunt onder meer de bouw van waterbergingen en vergroeningsprojecten en herinrichtingsprojecten die de waterafvoer helpen verbeteren en hittestress verminderen. Voor de 26 gemeenten in de werkregio Noorderkwartier is er tot en met 2027 maximaal 11,7 miljoen euro beschikbaar. De Rijksbijdrage is een cofinanciering van een derde waarbij de rest van de uitvoeringskosten door gemeenten, het waterschap en de provincie moeten worden gedragen.
Ook de beide andere Zaangemeenten profiteren. Oostzaan mag 36.364 euro tegemoet zien voor de tweede fase van de herinrichting van de Molenbuurt en 36.675 euro voor de herinrichting van de Kolksloot Noord. In Wormerland gaat het om 61.157 euro voor de verdere aanpak van de Torensloot en 61.966 euro voor die van het Wezenland.