Een half miljoen per jaar voor een extra wethouder: de raad is akkoord

jun 15 2018, 10:08 Actueel
raadzaal
Een motie om het aantal wethouders terug te brengen van zeven naar zes heeft het gisteravond niet gehaald. Zaanstad werd de afgelopen vier jaar door zes partijen bestuurd, die samen 5,1 fte inbrachten in het college. Ze doen het nu met 6,8 fte.
Deze extra menskracht kost de gemeente jaarlijks bijna een half miljoen euro en dat bedrag loopt nog op doordat er ook meer ondersteuning bekostigd zal moeten worden. GroenLinks, Denk, de SP, de POV, de PVV, de Partij voor de Dieren en Democratisch Zaanstad zien bovendien een versnippering in portefeuilles die de bereikbaarheid en slagkracht van het nieuwe dagelijks bestuur niet zal vergroten.
taken
De oppositiepartijen kwamen daarom met de motie waarin het college werd opgedragen om de formatieruimte op korte termijn naar 5,1 fte terug te brengen en het aldus bespaarde bedrag van 482.000 euro te reserveren voor de verwachte tekorten in de zorg. Maar dat voorstel werd weggestemd.
[embed][/embed]
Een heikel punt is ook dat de tweede VVD-wethouder niet van plan is zijn woonplaats Purmerend te verruilen voor Zaanstad. Hans Krieger heeft daarvoor toestemming van de gemeenteraad nodig en die kreeg hij gisteren ook, voor de duur van een jaar. Het is nu al duidelijk dat dit een jaarlijks ritueel zal worden tot het aantreden van het volgende college: Krieger blijft maar vier jaar en zal daarna vervangen worden door een VVD’er van eigen bodem.