Grote meerderheid in Assendelft voor Balans in Mobiliteit

apr 17 , 3:17 Actueel
screenshot 20240416 154918
Inwoners van Assendelft hebben in grote meerderheid gekozen voor het pakket Balans in Mobiliteit om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om een mix van maatregelen voor voetgangers, fietsers en automobilisten.
Op een aantal plekken in Assendelft staat het verkeer vast, met name tijdens de spits. Dit zorgt voor files en op sommige plekken voor gevaarlijke situaties. Daar wil Zaanstad iets aan gaan doen via het mobiliteitsplan Assendelft. De hoofdlijnen uit het Zaans Mobiliteitsplan uit 2021 laten zien hoe de gemeente de komende 20 jaar met mobiliteit wil omgaan en deze hoofdlijnen worden uitgewerkt in lokale maatregelen. De maatregelen die nodig zijn om de omgeving rond de N203 leefbaarder te maken staan los van het Zaanse pakket, omdat die in samenspraak met de provincie en de Vervoerregio worden uitgewerkt.
screenshot 20240416 152334

Drie pakketten

Inwoners van Assendelft werd gevraagd om mee te denken, want zij kennen de omgeving en de verkeerssituatie als geen ander. Die consultatie resulteerde in drie pakketten met mogelijke ingrepen
. De eerste getiteld Leefbaar en Gezond gaf de voetganger de meeste ruimte met bijvoorbeeld afsluitingen van doorgaande wegen om ervoor te zorgen dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Dat pakket kreeg 245 stemmen. Het tweede pakket zette Ruimte en Veiligheid centraal, zonder afsluitingen maar met strategische eenrichtingswegen. Daarop stemden een schamele 202 inwoners. Het derde pakket wist er 1534 te overtuigen. Het eindtotaal is dus het resultaat van 1983 betrokken deelnemers aan de enquête.

Verdere uitwerking

De volgende stap is nu kijken naar de financiële haalbaarheid en het draagvlak onder bewoners. Lost een maatregel in het pakket een probleem op, of wordt dat alleen verplaatst? En hoe weerhoudt een maatregel zich tot andere projecten in Assendelft op het gebied van mobiliteit en verkeer? Het uiteindelijke conceptpakket op basis van pakket drie zal worden gepresenteerd op een bewonersavond voor een laatste aanscherping. Het streven is om nog voor de zomer met een definitief voorstel te komen.