Gemeente steeds geheimzinniger met inkomende post

feb 08 2019, 15:10 Actueel
privacy
De privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten er niet toe leiden dat zaken als subsidieaanvragen opeens geheim worden, vindt de Partij voor Ouderen en Veiligheid. De fractie is een voorvechter van een zo groot mogelijke transparantie wat betreft de besteding van belastinggeld en vindt dat alle subsidieaanvragen en -toekenningen openbaar moeten zijn.
De POV stoort zich er bovendien aan dat zienswijzen die door burgers worden ingediend naar aanleiding van collegebesluiten steeds vaker op de gemeentelijke website alleen door raadsleden in te zien zijn en niet door het publiek. Ook journalisten vallen overigens in die laatste categorie: die krijgen nu veelal alleen te zien krijgen dat er kennelijk bezwaren zijn binnengekomen tegen een bepaald plan, maar krijgen geen inzicht in de aard van de bedenkingen.

Onbekende bedenkingen

Onlangs werden ruim tien bezwaren tegen de bouw van basisschool de Toermalijn aan het Noordeinde in Wormerveer ook in de besloten afdeling geplaatst, om later geanonimiseerd alsnog in het openbare deel te verschijnen.
Op dit moment gaat het om brieven over een gevaarlijke verkeerssituatie in Saendelft bij de scholen Ayundo en Octant, de bouwplannen voor de Westzijde 114 in Zaandam en voor de Dorpsstraat 932 Assendelft en opnieuw de Toermalijn - met ook een zienswijze van Cargill, een bezwaarmakend bedrijf (!) - die aan het oog van de inwoners onttrokken worden.

Motie

Volgens POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan moet het voor aanvragers van subsidie op voorhand duidelijk zijn dat hun persoonsinformatie bekend zal worden. Ook indieners van zienswijzen zouden dat van tevoren te horen moeten krijgen. De POV komt met een motie waarin het college wordt opgeroepen die duidelijkheid in de toekomst te verschaffen en de aanvraagformulieren en andere documenten daarop aan te passen.