Geen akkoord voor woning op achtererf aan Durgsloot

apr 18 , 12:46 Actueel
screenshot 20240418 124241
Het college geeft geen toestemming voor het bouwen van een woning aan de Zuiderhoofdstraat 115 in Krommenie. De bedoeling van de initiatiefnemer is om een tweede woning op het achterste deel van het perceel aan de Durgsloot te bouwen, achter de bestaande woning. Dat gedeelte is nu de tuin van die woning.
Het bestemmingsplan staat echter niet toe om meerdere hoofdgebouwen op één perceel te bouwen. Het perceel ligt in het historisch lint van Krommenie, met de hoofdgebouwen aan dat lint. De achterliggende Durgsloot is als historische afwateringssloot ook onderdeel van deze structuur. Vanaf de bruggen over het water is er zicht op de oevers en achtererven. Deze zijn vaak groen ingericht, wat de natuurlijke uitstraling versterkt en de beeldkwaliteit versterkt. De voorgestelde nieuwbouw was modern van stijl, en dus afwijkend van het algehele beeld.

Raad van State

De aanvrager van de omgevingsvergunning dacht in in oktober 2022 dat de buit al binnen was en deed een verzoek bij de gemeente om de vergunning van rechtswege te verlenen, omdat hij van mening was dat het bouwplan in overeenstemming was met het bestemmingsplan en de gemeente de termijn voor een reguliere procedure had laten verstrijken. Die redenering veegde de Raad van State op 23 juli 2023 van tafel. In de aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan Lint Krommenie diende de initiatiefnemer een zienswijze in waarin hij erop wees dat dit bestemmingsplan het hem onmogelijk zou maken om de tweede woning te laten bouwen. Maar dat was nu juist ook het doel van het nieuwe bestemmingsplan: de bescherming van de vrije achtererven.