Dit zwemseizoen ook metingen PFAS in open water

apr 23 , 14:41 Actueel
screenshot 20240423 144125
Het zwemseizoen gaat op woensdag 1 mei weer beginnen, waarna Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot 1 oktober weer maandelijks metingen uitviert om de zwemwaterkwaliteit in de gaten te houden. Nieuw dit jaar is dat er op verzoek van de provincie ook PFAS gemeten wordt op de officiële zwemlocaties in de open lucht .
Samen met het laboratorium Stichting Waterproef zorgt het schap ervoor dat de zwemlocaties in onze provincie maandelijks bemonsterd worden op bijvoorbeeld blauwalgen en diverse bacteriën, waaronder E-coli. Daarnaast worden doorzicht, temperatuur, pH-waarde en dergelijke gemeten. Al deze zaken hebben invloed op de zwemwaterkwaliteit. Wanneer bepaalde waarden overschreden worden wordt de provincie ingelicht, die op haar beurt contact opneemt met de beheerder van de locatie over het plaatsen van waarschuwingsborden. Op www.zwemwater.nl kunt u de actuele waterkwaliteit per zwemlocatie bekijken. Daarvan is ook een app beschikbaar.

Geen wijzigingen locaties

Voor het zwemseizoen 2024 heeft de provincie 151 locaties in buitenzwemwater aangewezen en daarbij rekening gehouden met bijvoorbeeld de kwaliteit van het water en de veiligheid. In vergelijking met 2023 zijn er geen veranderingen opgetreden . In Zaanstad gaat het dus om de vier stranden aan de Jagersplas en in de directe omgeving om acht plekken in Het Twiske en twee bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer.