CDA: woonruimte voor duizenden studenten hbo of wo, sporttegoedbon voor scholieren, facelift voor Zaandam en publiekstrekker voor Zaanbocht

mrt 08 2018, 12:34 Actueel
cda logo
Tot aan de raadsverkiezingen van 21 maart halen we opvallende uitspraken uit de verkiezingsprogramma’s van partijen die in Zaanstad meedoen. Beginnend bij Lijst 1 en eindigend bij Lijst 16.
Onderaan de teksten vindt u een link naar het hele programma. Lijst 8 is het CDA, dat als slogan Ruimte binnen grenzen heeft gekozen.

De prioriteiten:  • Bestrijden eenzaamheid: beroep op saamhorigheid;
cda1
  • Sociale overlast: snelle en daadkrachtige aanpak;
cda2
  • Krapte woningmarkt: voorrang Zaanse woningzoekenden;
cda3
  • Stroperig verkeer en parkeerdruk: vernieuwing & bescherming;
cda4
cda5
  • Afstand tot arbeidsmarkt: recht op (vrijwilligers)werk;
cda6
  • Van parallelle culturen naar integratie en participatie;
cda7

Over kunst,erfgoed, cultuurhistorisch besef en toerisme:

Het CDA wil dat de gemeente het nodige initiatief neemt om ontwikkelaars op hun verantwoordelijkheid te wijzen en voor hen in beeld brengt wat de centrale kenmerken van de Zaanse (hout)bouw zijn.’
Het CDA wil tempo maken met het ontwikkelen, en verbinden van kunst- en cultuuruitingen in de kerngebieden Hembrugterrein, Zaandam Centrum, Zaanse Schans en Zaanbocht.’
Doel is om Zaandam Centrum zo aantrekkelijk te maken dat bezoekers ook speciaal hiervoor naar Zaanstad toekomen. Daarvoor is een stedenbouwkundige visie (in samenwerking met supervisor Sjoerd Soeters), veel geld en doorzettingsmacht nodig.’
[embed][/embed]
Het Zaanbochtgebied heeft naast het mooie industrieel erfgoed van buurgemeente Wormer nog een echte publiekstrekker nodig, iets dat bezoekers doet besluiten om na een bezoek aan de Schans ook naar Wormerveer te gaan. Het CDA wil voor dit gebied, onder supervisie van MAAK.meester prof.ir. Frits Palmboom, de komende periode deze publiekstrekker bedenken en realiseren.’
Het CDA wil het stadsarchief in positie brengen zodat zij ‘permanent’ kunnen exposeren in een van de monumentale kerkgebouwen in Zaandam Centrum en wat het CDA betreft ook in de Joodse synagoge op de Gedempte Gracht (bijvoorbeeld in combinatie met een boekhandel).’
Gebouwen die hun huidige functie verliezen ten gevolge van de komst van het Cultuurhuis (of om een andere reden) moeten zo snel mogelijk een nieuwe bestemming/functie krijgen.’

Over ondernemen en onderwijs - studenten:

Het CDA wil dat de gemeente aandacht besteedt aan (de ontwikkeling van) sociale ondernemingen in Zaanstad.’
Het CDA geeft prioriteit aan de ontwikkeling op korte termijn van Zaandam centrum Oost gebied (Wilhelminasluisgebied/de Burcht) tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. Een mooi voorbeeld is het opgeknapte sluisgebied van Leidschendam.’
[embed][/embed]
Voor een stad die groeit richting de 200.000 inwoners en voor een stad op slechts zo’n tien treinminuten van Amsterdam CS is het van toegevoegde om een HBO en/of WO-onderwijsinstelling binnen te halen, passend bij het karakter van de Zaanstreek.’ ‘Daarnaast wil het CDA de komende jaren Zaanstad aantrekkelijk maken voor de huisvesting van 5000-10.000 uitwonende studenten.’
Frequent controleren op het kaf onder het koren bij de vele kappers en bel- en internetwinkels. Bijvoorbeeld voorkomen dat er zich op en rond de Zuiddijk te Zaandam meer dan tien kappers kunnen vestigen.’

Over duurzaamheid, milieu en innovatie:

Een van punten waarvoor het CDA aandacht vraagt bij de provincie en Den Haag om onderzoek te doen naar de effecten van het verlagen van de snelheid op de hele A8 naar 80km/uur.’
Het CDA wil, liefst in samenwerking met de provincie NH en andere partijen in Zaanstad een of meerdere grotere zonneparken aanleggen. Het gebied aan het Noordzeekanaal, in de geluidscontour van Schiphol, leent zich hier mogelijk uitstekend voor. Daar zouden de dorpen Assendelft, Westzaan en Nauerna direct van kunnen profiteren.’
Eén deelauto kan tot wel negen auto's vervangen. Het CDA wil autodelen stimuleren, bijvoorbeeld door parkeervergunningen af te geven aan geselecteerde aanbieders van deelauto's.’
[embed][/embed]

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Bouwen aan de randen van de stedelijke contour leent zich uitstekend voor kwaliteit goede en (sociaal) duurzame bouw. Mooi voorbeeld voor Zaanstad is het verticale woonbos in Utrecht dat binnenkort wordt gebouwd.’ ‘Het CDA pleit voor een onderzoek naar mogelijke buitenstedelijke bouwlocaties.’

Over recreatie en fit in lijf en geest:

Het CDA wil in goede samenwerking met alle Zaanse sportverenigingen organiseren dat alle kinderen (bijvoorbeeld in de leeftijd tien tot zestien) een tegoedbon krijgen voor een jaar lang sporten.’

Over dorp, stad en buurgemeenten samen naast elkaar:

Het CDA staat in het stationsgebied van Zaandam, onder strikte voorwaarden en bescherming van bewoners en ondernemers van bestaande bouw, open voor de bouw van een eigentijds Zaans woonicoon van hoger dan 100 meter, waarin ruimte is voor alle doelgroepen woningzoekenden.’
Het CDA wil een eigentijdse vorm van wijkoverleg (burgerinitiatief) herintroduceren, inclusief de budgetten voor maatwerk in de wijk.’
Een bestuurlijke vereniging tussen Zaanstad, Oostzaan en Wormerland lijkt het laatste dat gaat gebeuren. Het CDA betreurt dat.’
[embed][/embed]

Over financiën, investeren in ict en lokale berichtgeving:

Het CDA wil dat de gemeente, in samenwerking met partners (bijvoorbeeld politie) in het gemeentelijk werkveld structureel gaat investeren in moderne ict-hulpmiddelen en datagedrevenondersteuning van de gemeentelijke werkzaamheden.’
Inwoners en ondernemers, maar ook de gemeente zelf, hebben belang bij en recht op goede (professionele) lokale berichtgeving.’

Verkiezingsprogramma