Amsterdamse corporaties stoppen met Friends-contracten

nov 20 2019, 14:17 Actueel
screenshot 20191120 141431
De Amsterdamse corporaties stoppen ermee om via zogeheten Friends-contracten huizen te verhuren aan drie of meer woningdelers. Zaanstad ziet in deze contracten juist een manier om starters aan een dak boven het hoofd te helpen , maar de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties ziet er geen heil meer in.
Volgens directeur Egbert de Vries van de federatie van Woningcorporaties is het ondoenlijk om alle betrokken woningen om te zetten naar kamers en willen de corporaties dat eigenlijk ook liever niet. Bij friends-contracten wordt een zelfstandige woning door meerdere mensen bewoond die geen gezamenlijke huishouding voeren. Voor deze vorm van verhuur is eigenlijk een omzettingsvergunning nodig voor het veranderen van zelfstandige woonruimte naar kamers en er zijn voorwaarden aan verbonden, maar de corporaties hebben het aanvragen van de vergunning vaak nagelaten. Daardoor wonen de huidige huurders er straks illegaal nu Amsterdam de voorwaarden nog eens gaat aanscherpen.

Quota

Zo wil verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens quota per trappenhuis en per wijk voor woningdelen invoeren en moet elke bewoner op het huurcontract staan. Ook moet de verhuurder de kans op geluidsoverlast bij voorbaat verkleinen in woningen met meer dan drie huurders door preventieve maatregelen te nemen, terwijl er volgens de corporaties bijna nooit sprake is van geluidshinder. Volgens VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé gaan 'duizenden studenten, jongeren, starters en expats er een hoge prijs voor betalen .' Zij voorspelt dat verhuurders straks liever aan twee personen en gezinnen gaan verhuren als de kamergewijze verhuur met individuele contracten veel minder lucratief wordt. Die kamercontracten vallen namelijk onder de huurbescherming. Andere eisen voor friends-contracten zijn:
  • Elke bewoner heeft een eigen kamer van minstens vijftien vierkante meter;
  • Er is een gemeenschappelijke ruimte van minstens vijftien vierkante meter;
  • Bij bewoning door meer dan vijf personen moeten specifieke brandveiligheidsmaatregelen worden genomen;
  • Bij vertrek van een huurder bepalen de achtergebleven huurders wie de nieuwe medehuurder wordt;
  • De huur wordt betaald van een gemeenschappelijke rekening.
[embed][/embed]

De mededeling van de @afwc1917 in #raad020 dat zij zullen stoppen met de friendscontracten is zorgelijk. Vele jongeren huren gezamenlijk via de corporaties een woning. De gemeente moet tot goede afspraken komen met de corporaties zodat jongeren in A'dam kunnen blijven wonen

Michiel Couzy
Michiel Couzy
@mcouzy

Corporaties gaan stoppen met de zogenoemde friendscontracten, waarbij groep jongeren samen woning huurt. Vanwege de nieuwe regels. Op dit moment honderden van dit soort contracten. #raad020

3
Reply
Volgens De Vries betekent het aanscherpen van de regels voor jong-volwassenen dat ze nog minder kans maken op onderdak in Amsterdam, met name binnen de Ring. ‘Friends-contracten waren één van de mogelijkheden om nog wel zo'n plek te vinden,' zei hij tegen AT 5 . Hij wilde eigenlijk het aantal woningen met friends-contracten juist laten toenemen, maar ziet dat voornemen nu geblokkeerd worden door de politiek. De federatie wil ook dat een uitzondering op de algemene regels wordt gemaakt voor hun zorgwoningen en groepswoningen waarin instellingen als Cordaan, Het Leger des Heils of HVO-Querido kamers aan cliënten onderverhuren. De corporaties hebben er zelf geen zicht op hoeveel mensen daar precies wonen.