Aangepaste coronanoodwet naar Tweede Kamer

jul 13 2020, 14:17 Actueel
screenshot 20200713 151523
Het kabinet heeft vanmiddag het wetsvoorstel waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd ingediend bij de Tweede Kamer. Deze tijdelijke wet gaat de noodverordeningen vervangen die nu nog van toepassing zijn. De wet geldt in principe voor zes maanden, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen.
Met deze aangekondigde nieuwe wet komen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer en de Raad van State om de juridische basis van de coronamaatregelen beter te regelen. Noodverordeningen zijn bedoeld voor een acute crisis van beperkte duur, terwijl sommige maatregelen zoals de anderhalve meter afstand voorlopig nog nodig blijven. Het kabinet krijgt met deze wet geen extra of andere bevoegdheden. Het parlement wel. Nieuwe maatregelen moeten straks eerst worden voorlegd aan de Tweede Kamer. Ook de gemeenteraden krijgen meer mogelijkheden om een controlerende rol te spelen.

Geen thuiscontroles

Allerlei maatschappelijke organisaties zoals de Raad voor de Rechtspraak en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben meegekeken en geadviseerd over hoe de nieuwe wet eruit moet komen te zien. Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht. Al die opmerkingen en adviezen zijn zo goed als mogelijk verwerkt. Het wetsvoorstel lijkt dus niet meer op het eerste concept dat in consultatie is gegaan. Zo is handhaving bij mensen thuis niet aan de orde. En is expliciet opgenomen dat coronaboetes niet leiden tot een weigering van de Verklaring omtrent gedrag. Het is nu aan de Tweede Kamer wanneer het wetsvoorstel behandeld wordt. Daarna gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.